Jak numerować faktury?

Numerować faktury możemy na różne sposoby. Przede wszystkim zastosowana jest numeracja numer przez rok. Czyli na przykład na początku roku wystawiony pierwszą faktury i numerujemy ją 1/2018. Następnie wszystkie faktury numerujemy dalej, czyli 2/2018 i tak dalej. Możemy też przyjąć numerację przez miesiąc, czyli numerujemy faktury 2/1/2018 i tak dalej i tak dalej. Szybkie wystawianie faktur możliwe jest nawet wtedy, gdy przyjmujemy skomplikowaną numerację, bo program do wystawiania faktur sam będzie pilnował, żeby nasze faktury były wystawione z odpowiednimi numerami i w takim przypadku nie będzie problemu z pomyłką.

Zobacz http://szybkafaktura.pl/