Umowa użytkowania rzeczy opisuje adwokat Poznań

Wśród ograniczonych praw rzeczowych ustawodawca na pierwszym miejscu wskazuje prawo użytkowania. Należy mu się takie miejsce ze względu na najszerszą treść uprawnień, a tym samym najmocniejsze obciążenie cudzego prawa własności. Należy przecież zauważyć, że użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem dla jej „używania” i „pobierania pożytków” (komentowany art. 252 k.c.). Podmiotowe prawo użytkowania należy zdecydowanie